Tubantia 16 oktober 2021

Er ligt een dooie tolk in de gang. Hoe zou je dat nou soepeltjes vertalen naar het Afghaans? En wie gaat dat nou soepeltjes vertalen naar het Afghaans? Want ja. Er ligt een dooie tolk in de gang. Gelukkig ligt hij niet bij mij in de gang. Dat zou pas echt een onverkwikkelijke gang van zaken zijn. Dat ik de krant uit de bus wil halen en dan bijna mijn nek breek over een dooie tolk. Dat zou toch niet meer uit te leggen zijn.

Die dooie tolk ligt ook niet bij Ank Bijleveld in de gang. Kan ook niet. Ank heeft de brievenbus af laten plakken. Bang voor een aanslag. En ze heeft ook een duidelijke sticker op haar voordeur: ‘Geen ongeadresseerde dooie tolken a.u.b.’ De postbode werd daar helemaal gallisch van. Net als de totaal verbouwereerde buren van Ank. Die hebben inmiddels 37 dooie tolken op de oprit liggen. En noodgedwongen de stekker uit hun boerderijverlichting moeten trekken. En daar hadden ze zich toch zo op verheugd. Heel spijtig.

Ook bij Ankie Broekers-Knol ligt er geen dooie tolk in de gang. Zij heeft parket. Zij pleit er voor om dooie tolken zoveel mogelijk op te vangen in een gang in de eigen regio. Dat gebeurt inmiddels zo massaal dat ze daar zo snel mogelijk staande beleid van wil maken. Of liggend. Dat mag ook.

Mart Smeets had best wel een tolk in de gang willen hebben liggen. Maar dan geen dooie tolk. Een dooie tolk vindt hij ongezellig. Mag hij dat zeggen? Ja. Dat mag hij zeggen. Om zijn warme gevoelens voor het Afghaanse volk toch enigszins tot uitdrukking te brengen heeft Mart nu twee windhonden aangeschaft. Niet uit Kaboel. Uit de asielopvang in Vleuten.

In Den Haag kunnen met een beetje passen en meten 225 dooie tolken worden gerepatrieerd. 150 in de Tweede en 75 in de Eerste Kamer. Het is alleen nog even de vraag waar ze precies neergelegd moeten worden. Volgens Kees van der Staaij geeft het staatsrechtelijk geen pas om die tolken tussen de beide kamers in te leggen omdat daarmee het conceptuele idee van de wandelgang geweld wordt aangedaan. Lastig. Zeker omdat die tolken ook nog eens de verkeerde god aanhangen. Komen we later op terug. Of niet.

Er is een bekend Afghaans spreekwoord dat luidt: Beter 1 dooie tolk in de gang dan 10 hangend aan het landingsgestel van een vliegtuig. Al moet ik er onmiddellijk bij zeggen dat dit een hele vrije vertaling is. Ik had dit graag willen laten controleren door een deskundige maar ja, die liggen allemaal op hun rug in de gang. We moeten dit ook niet groter maken dan het is. Het is maar taal. En dan ook nog eens een taal die steeds minder mensen spreken. Als we de Taliban rustig hun gang laten gaan is straks iedere tolk volkomen overbodig. Ook weer opgelost.