Tubantia 10 december 2022

We snappen dat het een beetje pesterig over komt, u mag ons zelfs beschuldigen van een zekere mate van ongevoeligheid, maar ergens is het toch ook gewoon donders grappig? Dat we na eeuwen vertragen, traineren en halsstarrig weigeren eindelijk over de brug komen met excuses aan de Surinamers voor de negativiteit die altijd een beetje rondom de slavernij gehangen heeft en dat we dan voor het maken van die excuses onze eigen Surinamer daar op af willen sturen? Dat vinden wij humor. Tuurlijk. Dat is Nederlandse humor. Niet iedereen snapt dat. Dat heeft te maken met cultuur, geloofsovertuiging en opleidingsniveau. En natuurlijk hoeft onze Surinamer dat hele stuk niet met de boot. Dat zou ongepast zijn. Hij gaat wat ons betreft ook zonder de oorspronkelijke kettingen op pad waarbij slechts sporadisch en prudent gebruik zal worden gemaakt van de zweep en dan ook nog alleen maar buiten beeld. Om toch ook even een signaaltje af te geven. Dat we er van geleerd hebben. We hebben voor die zweep ook al een sponsor gevonden. Easy Toys. Want het moet allemaal natuurlijk wel een beetje betaalbaar blijven. Zo vinden we dat we ook qua herstelbetalingen nu al een duidelijk prijsplafond af moeten spreken. Dat die hele slavernij na eeuwen niet plotseling verliesgevend blijkt te zijn. Dat zou het hele oorspronkelijke ondernemingsplan ondermijnen. Hahaha! En laat dit voor alles en iedereen volslagen helder zijn. Wij zijn natuurlijk niet de Surinamers in dit verhaal.  

Over die herstelbetalingen hebben we ook nagedacht. Nou ja. Daar hebben we natuurlijk niet zelf over nagedacht. Daarmee zouden we toch de suggestie wekken van enige mate van betrokkenheid en een zogenaamd verantwoordelijkheidsgevoel. Daar lopen we gaarne met een grote boog om heen. Daar hebben we een werkgroep voor opgericht. Want het geld groeit ons natuurlijk niet op de rug. En jazeker. Die werkgroep zal daar vorstelijk voor beloond worden. Dat kan nu eenmaal niet anders. Dat hebben we zo afgesproken in de commissie Van Verenigde Vestzak Tot Vrijzinnige Broekzak. Dat zijn nu eenmaal hele andere ruggen. Dat zijn onze eigen ruggen.

Of we hiermee een signaal af willen geven? Dat zou ik wel denken ja. Zo zullen de Indianen, de Pygmeeën en de Eskimo’s echt nog eventjes geduld moeten betrachten. Naar verwachting zal het nog zeker 450 jaar duren voordat deze minderheden tot het hart van de Nederlandse bestuurscultuur zijn doorgedrongen en de kans dat er dan nog een zelfstandig Nederlands Koninkrijk zal bestaan om ook deze slachtoffers schadeloos te stellen wordt door ons zo goed als miniem geacht. Misschien dat we ze tegen die tijd allemaal een dildo cadeau kunnen doen. Even overleggen met de hoofdsponsor. Al zou het ook zo kunnen zijn dat we tegen die tijd zelf erkend gaan worden als slachtoffers omdat het tenslotte de Hollanders zijn geweest die eeuwenlang met al die onverwerkte uitermate negatieve schuldgevoelens hebben rond moeten lopen. En dat we Suriname dan terug gaan krijgen. Met excuses. Oprechte excuses.