Tubantia 9 Februari 2019

De wereld is kapot. Een gezin met een kleine hoeveelheid medicinale wiet in een keurige kluis, dreigt in Almelo het huis uit gezet te worden, terwijl een donderkop, werkzaam bij een pharmaceutisch bedrijf,  zulke belachelijk winsten behaalt op een medicijn tegen kanker, dat hij inmiddels villa’s heeft kunnen aanschaffen in ieder belastingparadijs op aarde. En ja, het zal allemaal wel te maken hebben met marktwerking en bijzonder handig ondernemerschap, toch steekt het dat een paar arme drommels met de oogst van drie wietplanten uit eigen tuin hun woning dreigen te verliezen, terwijl een sluwe vos, die de prijs van een medicijn tegen kanker na het verlopen van de licentie plots met zo’n 600 procent verhoogt, door zijn vrinden op de schouders naar de kantine van de golfbaan wordt gedragen. Dat heeft niks meer te maken met handig ondernemerschap. Dat is gewoon misdadig. We leven in een redelijk welvarend gedeelte van de wereld. We gaan hier niet dood van de honger. Er is ,op wat kleine schermutselingen tussen Almelo en Enschede na, niet echt sprake van oorlog en open TBC komt alleen nog maar voor in de sloppenwijken rond Hengelo. Je zou toch denken dat de gemiddelde Nederlander een tevreden mens zou moeten zijn. Niks van dat alles. We zijn doorlopend chagerijnig en ontploffen zowat van verongelijktheid. We laten ons in de luren leggen door volksmenners die de schuld van ons ongeluk bij Den Buitenlander leggen, we laten ons de koppen gek maken door politici die, nadat ze er zelf een legendarische rotzooi van hebben gemaakt, onze kinderen verbieden om te demonsteren voor een leefbare wereld in hun toekomst. Er was zelfs een politicus die het over zijn hart verkreeg om te zeggen dat een kind op school meer leert dan op het Malieveld. Wat een treurigheid. Kinderen zijn niet alleen maar toekomstig personeel om de diepe zakken van de aandeelhouders nog verder te vullen, kinderen zijn de toekomstige generatie volwassenen die moeten gaan proberen om een wereld achter te laten waar ook hun kinderen een kans maken. En dat kan alleen als we besluiten dat er niet zoiets bestaat als altijd en eeuwige groei. Ik denk dat de meerderheid van de mensheid dik tevreden zou zijn met het bezit van genoeg. Genoeg is genoeg. En het zou bij wet verboden moeten worden om te veel te bezitten. Dat we besluiten dat het niet toegestaan is om de helft van alle rijkdom te verdelen onder slechts 1 procent van de wereldbevolking. Omdat deze 1 procent inmiddels zoveel vermogen bezit, dat hun vermogen alleen nog maar kan groeien, ongeacht de hoeveelheid kapitaal die ze ongezien over een filantropische balk gooien. Het is sprinkhanengedrag. En het zou verboden moeten worden. Het zou toch prachtig zijn als er binnenkort een arrestantenbusje uit Almelo een direkteur van Goldman Sachs op gaat halen. Wil ik wel een joint voor hem draaien. Tegen de ergste schrik.